CULTURA DEL 
BÉ COMÚ

L’apoderament cultural és la consciència que participant de la cultura fem un món millor.  

Crear, il·lusionar, educar, patrocinar i gaudir: són les diferents maneres de participar en aquest canvi.  

Nosaltres les unim.

_ideari

Quina és la nostra missió?

Liderar propostes artístiques i culturals que generin apoderament i realització als seus agents i posin en valor el paper cabdal de la cultura per a una societat democràtica.

El nostre repte és el de l'apoderament cultural.

_Contacte

comencem
a treballar?

Escriu a