CULTURA DEL 
BÉ COMÚ

L’apoderament cultural és la consciència que participant de la cultura fem un món millor.  

Som una consultora de disseny estratègic de projectes que generin transformació i apoderament a través de la cultura i les arts.

_SERVEIS I PRODUCCIONS

QUè Fem?

_ideari

Quina és la nostra missió?

LIDERAR propostes artístiques i culturals que generin APODERAMENT CULTURAL als seus agents i posin en valor el paper cabdal de la cultura per a una societat democràtica.

Crear, il·lusionar, educar, patrocinar i gaudir: són les diferents maneres de participar en aquest CANVI.

Nosaltres les UNIM.

_Contacte

comencem
a treballar?

Escriu a