projectes educatius

_TALLERS I FORMACIONS QUE POSEN LA CULTURA I L'EDUCACIÓ AL CENTRE

- Formació en captació de fons per a organitzacions no lucratives.

- Taquilla inversa: apoderament cultural i formes de sostenibilitat coresponsables

- Taquilla inversa: el perquè d'una entrada. 

- Taller de redacció i enfocament de memòries de subvencions.

- Taller i dinàmiques de cohesió i team-building.

- Curs de producció d'esdeveniments.

- Taller Jo Jet i Maria Ribot: viatges i flors

- Taller Jo Jet i Maria Ribot: lliure o descansar

- Taller Jo Jet i Maria Ribot: calidoscòpi de veritats


Demanan's més informació a:
comencem@culturadelbecomu.cat