CALCULADORA 
TAQUILLA INVERSA

Càlcul del repartiment amb sistema de finançament invers i coresponsable
_Variables segons pacte i recaptació
Minim pactat
Màxim pactat
Recaptació de taquilla
Prova de canviar les variables
_Liquidació
30
De la recaptació de la taquilla a artista
0
Del mínim pactat a l'artista
90
De la taquilla al programador
(per sobre del màxim)
_Balanç
30
Recaptació total artista
90
Balanç programador